Uniforest

Bolezni in škodljivci dreves

Les lubadark ima potencial, da pridobi vrednost

03.01.2017

V slovenskih gozdovih redno povzročajo gospodarsko škodo podlubniki, ki uničujejo iglavce, predvsem smreko. Les s podlubniki napadenih dreves zelo hitro izgubi svojo tržno vrednost in običajno se prodaja po nižji ceni. Ceno ohrani le, če les posekamo takoj po začetku napada. Miha Humar z Oddelka za lesarstvo Biotehniška fakulteta pa je na 3. znanstvenem srečanju Gozd in les predstavil drugačen pogled na posledice napada podlubnikov in opozoril na večjo vrednost takega lesa.

Opozorilo pred azijskim in kitajskim kozličkom

27.07.2015

Azijski kozliček - glava27. julij 2015 - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja, da obstaja realna nevarnost, da se pri nas pojavita azijski in kitajski kozliček. To sta nevarna škodljivca lesnatih rastlin in predstavljata veliko nevarnost za naše gozdove, vrtove in parke. Kozlička do sedaj v Sloveniji še nista bila najdena, so jih pa našli v Avstriji in Italiji. V Evropo sta verjetno prišla s paletami in drugim lesenim pakirnim materialom, sadikami javorjev in bonsajev iz Kitajske.

Podlubniki se širijo, ukrepajte pravočasno!

08.07.2015

8. julij 2015 – Zavod za gozdove Slovenije opozarja, da smo na pragu nove gozdne katastrofe in poziva lastnike k ukrepanju. Po lanskem žledolomu, se je letos v gozdovih v prekomernih količinah začel pojavljati lubadar. K visoki pojavnosti lubadarja prispeva velika količina poškodovanih iglavcev, ki ostajajo v gozdovi in suho vreme z visokimi temperaturami.

Z osico nad kostanjevo šiškarico

28.04.2015

28. april 2015 - Kmetijsko – gozdarski zavod Nova Gorica je pred kratkim v naravo spustil večje število parazitskih osic Torymus sinensis. Osice so spustili v nasadu kostanja na Primorskem. V prihodnje bodo osico spustili v naravo še na Štajerskem, Posavju in na Dolenjskem. Upajo, da se bo osica dovolj namnožila, da bo začela uspešno uravnavati populacijo kostanjeve šiškarice.

Pages