Husqvarna motorne žage

Uporaba lesa

Les lubadark ima potencial, da pridobi vrednost

 • 03.01.2017
 • V slovenskih gozdovih redno povzročajo gospodarsko škodo podlubniki, ki uničujejo iglavce, predvsem smreko. Les s podlubniki napadenih dreves zelo hitro izgubi svojo tržno vrednost in običajno se prodaja po nižji ceni. Ceno ohrani le, če les posekamo takoj po začetku napada. Miha Humar z Oddelka za lesarstvo Biotehniška fakulteta pa je na 3. znanstvenem srečanju Gozd in les predstavil drugačen pogled na posledice napada podlubnikov in opozoril na večjo vrednost takega lesa.

  Glasba iz lesa

 • 06.10.2015
 • Glasba iz lesenega kolutaLes je vsestransko uporaben material. Avstrijski umetnik Bartholomäus Traubeck je s posebnim postopkom uspel iz drevesnih kolutov ustvariti glasbo. Vsaka drevesna vrsta in vsako drevo proizvede drugačno glasbo, odvisno od lesa v kolutu.

  Lesena svetila iz počenih hlodičev

 • 22.06.2015
 • Lesena lučka štorLes omogoča zelo raznoliko uporabo in tudi iz na prvi pogled odpadnih kosov je mogoče izdelati kaj zanimivega. Oblikovalec Duncan Meerding iz Avstralije oblikuje različne izdelke iz lesa, njegova posebnost pa so okrasna svetila, izdelana iz odpadnih hlodičev. Ideje za oblike črpa iz oblik, ki jih najde v naravi. Je slep in se pri svojem delu zanaša predvsem na otip.

  Gradnja tradicionalne finske brunarice

 • 04.11.2014
 • finska brunaricaFinska je dežela gozdov in jezer, Finci pa so tesno povezani z lesom. Les je del njihove kulture. Skozi zgodovino so razvili različne uporabe. V filmu je predstavljena izdelava tradicionalne finske brunarice, ki jo izdelajo iz lesenih brun, desk in mahu. Za izolacijo uporabijo žaganje.

  Izpusti ogljikovega dioksida pri izdelavi žaganega lesa

 • 20.08.2013
 • Lesene deske zvezaneDa se naš planet segreva, kažejo dolgoletni podatki o povprečnih letnih temperaturah. Glavni razlog je skoraj zagotovo človekova dejavnost, ki sprošča v ozračje velike količine ogljikovega dioksida, ki je vezan v fosilnih gorivih. Les je ponor ogljikovega dioksida, zato z njegovo uporabo zmanjšujemo izpuste tega toplogrednega plina. Vendar pa se za pridobivanje lesa prav tako uporabljajo fosilna goriva in s tem se v ozračje spušča ogljikov dioksid.

  Pages

   

  Knjiga drevesne vrste na slovenskem